… sme tu pre deti…bez ohľadu na ich vek, sociálne prostredie, z ktorého pochádzajú, či zdravotné znevýhodnenie, ktoré si nesú vo svojom batôžku po celý život…

Naše Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa prioritne špecializuje na poskytovanie starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré ku prežitiu pekných dní v istote potrebujú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Sme prvou lastovičkou v Slovenskej republike v zriadení špecializovaných samostatných skupín pre deti s duševnými poruchami…

… nie sme tu však iba pre nich… naša CDR rodina je veľká a zabezpečujeme starostlivosť aj o zdravé deti v samostatnej usporiadanej skupine i mladým dospelým…

… súčasťou našich činností je i práca s rodinou  v teréne,  s cieľom pomáhať vytvárať bezpečné, zdravé a podnetné prostredie, aby detské tváre zdobil úsmev a ostali súčasťou svojej biologickej rodiny…

…pripravujeme deti na cestu životom, učíme ich rozprestrieť krídla a šťastne odletieť…

„Z domova do rodiny“

V prípade všetkých detí sa detský domov v prvom rade orientuje na návrat detí do rodiny a za túto snahu získal ocenenie v roku 2012.

História domova

1950
Budova, ktorá slúži detskému domovu bola postavená v roku 1950 v rámci mládežníckej akcie a slúžila ako slobodáreň pre mladých ľudí.
1953
Dali budovu do používania na školské účely, bolo tu poľnohospodárske odborné učilište.
1965
V roku 1965 odborné učilište zrušili a 03.11.1965 sem nasťahovali 12 rodín, ktoré boli postihnuté povodňou. Bývali tu až do 03.09.1966.
1966
Detský domov ako taký, má počiatky od 16.12.1966, keď do domova prišli prvé deti bez rodičov. DeD sa od svojich počiatkov staral o zdravé deti.
2005
Transformácia DeD na „rodinný typ“ sa zrealizovala v rokoch 2005 až 2007.
2008
Od roku 2008 začal DeD vykonávať starostlivosť v špecializovaných skupinách najprv pre deti duševnými poruchami a následne aj pre deti s ošetrovateľskou starostlivosťou.

Program Centra

Centrum pre deti a rodiny v Dedine Mládeže zverejňuje svoj Program Centra

Ako pomôcť?

Prispieť môžete materiálne (napr. hračkami, oblečením), finančne, darovaním 2% z dane alebo formou dobrovolníctva.

Ponúkame vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.

Už nás podporili

Naše centrum vyslovuje poďakovanie:

p.Štefan Adamjak

p.Zuzana Spiessová

Úsmev ako dar Bratislava

p.Lenka Basnakova a team

AT&T

komunita Cenacolo za darovanie vecí pre ambulantnú a terénnu formu práce nášho Centra