Ďakujeme

SRDIEČKA dostali dar od primárky MUDr.Anny Hlavatej z metabolického oddelenia NÚDCH BA. Ona je ošetrujúcou lekárkou našich dievčat zo skupiny Srdiečka. Aj touto cestou sa poďakovala za vzornú starostlivosť o dievčatá. Toto poďakovanie patrí aj celému tímu CDR, ktorí deň čo deň prispievajú k tomu aby sa naše dievčatá cítili čo najlepšie v našom CDR.