Deň detí v CDR.

Dňa 18.6.2022 sa v CDR uskutočniľ veľkolepý Deň detí v spolupráci so zamestnancami skupiny Slniečka a vedúcou dobrovoľníkov Petrou Bodzionyovou, ktorá spolu s priateľmi pripravili úžasný celodenný program pre všetky deti v centre. Vďaka štedrým darom od sponzorov (viď. zoznam nižšie) a láskyplnou snahou dobrovoľníkov boli deti nadšené a šťastné v tento krásny slnečný deň.…