Vianočné Návraty

Daň 14.12.2022 zorganizovalo OZ DeDo pri našom Centre vianočné Návraty- stretnutie s našimi bývalými klientami na pôde nášho Centra. Po chutnom obede nám deti predviedli svoje nadanie – spev, ktorý napĺňa ich životy. Potom sme si ozdobili medovníčky- ich sladkú odmenu za trocha tvorivosti. Toto stretnutie bolo vďaka spolupatričnosti a dobrým vzťahom krásnym príkladom predvianočnej…