Lienky – Rázdiel

Minulý týždeň boli deti zo skupiny LIENKY v poľovníckej chate Rázdiel. Uprostred krásnej prírody zažili veľa pamätných zážitkov, veľa zábavy a stretli veľa dobrých ľudí. Zmena prostredia, nové vnemy a príroda pomáhajú našim deťom viac, ako by si človek mohol myslieť. Preto takéto rekreačné pobyty sú dôležitou súčasťou nášej starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami.

DOD v Oazis Balvany

Ako každý rok, aj teraz sme boli pozvaní na DOD do Oázis Balvany, kde žijú naši bývalí klienti. Mohli sme si pozrieť krásny kultúrny program, čo nacvičili s obetavými a starostlivými vychovávateľkami, sestrami a ostatným personálom. Občerstvenie, ukážky šikovných rúk a zdravotné konzultácie pre hostí spestrili deň návštevníkov. Mali sme veľkú radosť zo stretnutia, ale…

MDD v Dedine Mládeže

Deti z nášho Centra v sobotu 10.06.2023 mali krásny zážitok oslavy svojho detstva vďaka spolupráci množstva osôb a organizácií. ĎAKUJEME všetkým Vám: OZ Életke Polgári társulat, Takács Iveta, Czibula Zsanett, Csiba Zsolt, Kulík MIchal, Jósvai Judit, Lelkes Ádám- DJ Deepman, Motorosok, samospráva Dediny Mládeže, Ifjúságfalvai szépkorúak csapata, PZ Bažant Dedina Mládeže, Kynologický klub z Kolárova,…

LIENKY v Múzeu Želiezovce

Deti zo skupiny LIENKY dnes navštívili Múzeum Želiezovce. Vďaka úžasnému p.Pavlovi Polkovi, interaktívnej prehliadke expozície, naše deti so záujmom spoznali velikána hudobného sveta – Franza Schuberta. Prechádzka parkom pri kaštieli a krásne príbehy z dejín boli perfektným zakončením tohoto zážitku. Už len objatie najstaršieho stromu a mohli sme ísť domov. Prezradím – ochutnali sme aj…

METLIFE privítal naše deti v ich firme

„Odmenou za vysvedčenie“ bola pre naše deti zorganizovaná návšteva spoločnosti METLIFE, oboznámenie sa s jej činnosťou, niektoré z detí kládli ich zamestnancom zvedavé otázky. Neskôr sme sa s našimi hostiteľmi prešli z centrály spoločnosti  do centra Bratislavy a na záver stretnutia nás naši sponzori pozvali na obed do jedného z reťazcov rýchleho občerstvenia. Mnohé z detí si niečo také zažili prvýkrát.…