Športové predpoludnie s METLIFE

5.októbra nás navštívili naši priatelia z METLIFE a usporiadali pre deti športové predpoludnie, okorenené kvapkou environmetaliky. Deti sa osviežili pohybom ako aj výtvarným vyžitím, občerstvením a dobrou náladou. ĎAKUJEME ! Ďakujeme, že ste nám venovali to najdrahšie, svoj čas, ako aj za darčeky pre deti.

Lienky – Rázdiel

Minulý týždeň boli deti zo skupiny LIENKY v poľovníckej chate Rázdiel. Uprostred krásnej prírody zažili veľa pamätných zážitkov, veľa zábavy a stretli veľa dobrých ľudí. Zmena prostredia, nové vnemy a príroda pomáhajú našim deťom viac, ako by si človek mohol myslieť. Preto takéto rekreačné pobyty sú dôležitou súčasťou nášej starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami.

Vitaj leto- Veľká Máňa

Dievčatá z nášho CDR sa s ujom Zsoltim vybrali na krásne podujatie: Vitaj leto do DSS Veľká Máňa. Stretli svoje bývalé kamarátky z nášho zariadenia, bývalé vychovávateľky, ale najmä zažili krásne chvíle v pestrom programe tohto dňa. ĎAKUJEME za pozvanie a za to, že naše bývalé dievčence žiaria šťastím.