METLIFE privítal naše deti v ich firme

„Odmenou za vysvedčenie“ bola pre naše deti zorganizovaná návšteva spoločnosti METLIFE, oboznámenie sa s jej činnosťou, niektoré z detí kládli ich zamestnancom zvedavé otázky. Neskôr sme sa s našimi hostiteľmi prešli z centrály spoločnosti  do centra Bratislavy a na záver stretnutia nás naši sponzori pozvali na obed do jedného z reťazcov rýchleho občerstvenia. Mnohé z detí si niečo také zažili prvýkrát.…

2%

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa u Vás uchádza o 2% z Vami už zaplatených daní. Tieto financie pre OZ DeDoí, pracujúcom pri našom Centre pomáhajú napĺňať poslanie nášho občianskeho združenia, a to: zlepšovať životné podmienky našich klientov. Toto sa deje rôznymi aktivitami a zabezpečovaním aj materiálnych potrieb pre niečo viac, pre uľahčenie…

Vianočné Návraty

Daň 14.12.2022 zorganizovalo OZ DeDo pri našom Centre vianočné Návraty- stretnutie s našimi bývalými klientami na pôde nášho Centra. Po chutnom obede nám deti predviedli svoje nadanie – spev, ktorý napĺňa ich životy. Potom sme si ozdobili medovníčky- ich sladkú odmenu za trocha tvorivosti. Toto stretnutie bolo vďaka spolupatričnosti a dobrým vzťahom krásnym príkladom predvianočnej…

Ocenenie

Naše Centrum prijalo ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Všetkým našim kolegom Centra ďakujeme za skvelú prácu ktorú každodenne odvádzajú v prospech ohrozených detí…

Darujte nám vaše 2% z dane

Občianske združenie môžete podporiť finančným darom, ktorý podmienite použitím na Vami určený účel. Darovaním 2% vyčarujete úsmev na tvárach našich detí, práve táto pomoc je veľmi účinná a ak máte vo svojom okolí osobu, ktorá sa pre darovanie 2% ešte nerozhodla, oslovte ju…

POĎAKOVANIE

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa viacerí ľudia, občianske združenia, firmy a spoločnosti rozhodli obdarovať naše deti v Centre. Zvolili si rôznu formu darčekov a pomoci: mikulášske balíčky s maškrtami, mikulášske balíčky špeciálne pre deti s ŤZP, spoločenské hry, výtvarný materiál, hračky, vankúšiky, drogériu – prípravky na osobnú hygienu a prostredia, dezinfekciu, jednorázové plienky, ošatenie a obuv pre rôzne vekové skupiny,…