Spolu, ale zvlášť

MAPENZI a Polícia NZ deťom

V budove Polície Nové Zámky bol vystavený „stromček želaní“ na ktorom boli zavesené vianočné sníčky našich detí. 8.decembra sa nám podarilo zorganizovať predávanie darčekov Mikulášom , Políciou a dievčatami z MAPENZI- Luckou, Andrejkou…. Pri dodržaní všetkých prísnych opatrení v záujme ochrany zdravia všetkých zúčastnených sa podarilo vytvoriť krásnu atmosféru, rozjasniť očká každého obdarovaného a rozsievať…

Ponuka na predaj

Centrum pre deti a rodiny  Dedina Mládeže  ponúka na odpredaj v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prebytočný hnuteľný majetok štátu  a to:  P.č Inventárne číslo Druh majetku: Dátum nadobudutia OC v Eur Minimálna kúpna cena v Eur 1 2272005003-1 Plynový sporák s el. trubkov SPE94 2002 4008,35 1002,-…

Ponuka na predaj

Centrum pre deti a rodiny  Dedina Mládeže  ponúka na odpredaj v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prebytočný hnuteľný majetok štátu  a to:  P.č Inventárne číslo Druh majetku: Dátum nadobudutia OC v Eur Minimálna kúpna cena v Eur 1 2272005003-1 Plynový sporák s el. trubkov SPE94 2002 4008,35 1002,-…