Ocenenie

Naše Centrum prijalo ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Všetkým našim kolegom Centra ďakujeme za skvelú prácu ktorú každodenne odvádzajú v prospech ohrozených detí…

Darujte nám vaše 2% z dane

Občianske združenie môžete podporiť finančným darom, ktorý podmienite použitím na Vami určený účel. Darovaním 2% vyčarujete úsmev na tvárach našich detí, práve táto pomoc je veľmi účinná a ak máte vo svojom okolí osobu, ktorá sa pre darovanie 2% ešte nerozhodla, oslovte ju…

POĎAKOVANIE

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa viacerí ľudia, občianske združenia, firmy a spoločnosti rozhodli obdarovať naše deti v Centre. Zvolili si rôznu formu darčekov a pomoci: mikulášske balíčky s maškrtami, mikulášske balíčky špeciálne pre deti s ŤZP, spoločenské hry, výtvarný materiál, hračky, vankúšiky, drogériu – prípravky na osobnú hygienu a prostredia, dezinfekciu, jednorázové plienky, ošatenie a obuv pre rôzne vekové skupiny,…

Spolu, ale zvlášť

MAPENZI a Polícia NZ deťom

V budove Polície Nové Zámky bol vystavený “stromček želaní” na ktorom boli zavesené vianočné sníčky našich detí. 8.decembra sa nám podarilo zorganizovať predávanie darčekov Mikulášom , Políciou a dievčatami z MAPENZI- Luckou, Andrejkou…. Pri dodržaní všetkých prísnych opatrení v záujme ochrany zdravia všetkých zúčastnených sa podarilo vytvoriť krásnu atmosféru, rozjasniť očká každého obdarovaného a rozsievať…