Športové predpoludnie s METLIFE

5.októbra nás navštívili naši priatelia z METLIFE a usporiadali pre deti športové predpoludnie, okorenené kvapkou environmetaliky. Deti sa osviežili pohybom ako aj výtvarným vyžitím, občerstvením a dobrou náladou. ĎAKUJEME ! Ďakujeme, že ste nám venovali to najdrahšie, svoj čas, ako aj za darčeky pre deti.

Vitaj leto- Veľká Máňa

Dievčatá z nášho CDR sa s ujom Zsoltim vybrali na krásne podujatie: Vitaj leto do DSS Veľká Máňa. Stretli svoje bývalé kamarátky z nášho zariadenia, bývalé vychovávateľky, ale najmä zažili krásne chvíle v pestrom programe tohto dňa. ĎAKUJEME za pozvanie a za to, že naše bývalé dievčence žiaria šťastím.

DOD v Oazis Balvany

Ako každý rok, aj teraz sme boli pozvaní na DOD do Oázis Balvany, kde žijú naši bývalí klienti. Mohli sme si pozrieť krásny kultúrny program, čo nacvičili s obetavými a starostlivými vychovávateľkami, sestrami a ostatným personálom. Občerstvenie, ukážky šikovných rúk a zdravotné konzultácie pre hostí spestrili deň návštevníkov. Mali sme veľkú radosť zo stretnutia, ale…

MDD v Dedine Mládeže

Deti z nášho Centra v sobotu 10.06.2023 mali krásny zážitok oslavy svojho detstva vďaka spolupráci množstva osôb a organizácií. ĎAKUJEME všetkým Vám: OZ Életke Polgári társulat, Takács Iveta, Czibula Zsanett, Csiba Zsolt, Kulík MIchal, Jósvai Judit, Lelkes Ádám- DJ Deepman, Motorosok, samospráva Dediny Mládeže, Ifjúságfalvai szépkorúak csapata, PZ Bažant Dedina Mládeže, Kynologický klub z Kolárova,…

METLIFE privítal naše deti v ich firme

„Odmenou za vysvedčenie“ bola pre naše deti zorganizovaná návšteva spoločnosti METLIFE, oboznámenie sa s jej činnosťou, niektoré z detí kládli ich zamestnancom zvedavé otázky. Neskôr sme sa s našimi hostiteľmi prešli z centrály spoločnosti  do centra Bratislavy a na záver stretnutia nás naši sponzori pozvali na obed do jedného z reťazcov rýchleho občerstvenia. Mnohé z detí si niečo také zažili prvýkrát.…

METLIFE športuje s deťmi

Srdečná vďaka za príjemne strávené športové predpoludnie so zamestnancami spoločnosti METLIFE. Deti si pozornosť „dospelákov“ užívali a do aktivít sa zapájali s radosťou. Ďakujeme zamestnancom Metlife za zážitkové aktivity, za sladkosti a dary smerujúce na skupiny.

2%

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže sa u Vás uchádza o 2% z Vami už zaplatených daní. Tieto financie pre OZ DeDoí, pracujúcom pri našom Centre pomáhajú napĺňať poslanie nášho občianskeho združenia, a to: zlepšovať životné podmienky našich klientov. Toto sa deje rôznymi aktivitami a zabezpečovaním aj materiálnych potrieb pre niečo viac, pre uľahčenie…

Vianočné Návraty

Daň 14.12.2022 zorganizovalo OZ DeDo pri našom Centre vianočné Návraty- stretnutie s našimi bývalými klientami na pôde nášho Centra. Po chutnom obede nám deti predviedli svoje nadanie – spev, ktorý napĺňa ich životy. Potom sme si ozdobili medovníčky- ich sladkú odmenu za trocha tvorivosti. Toto stretnutie bolo vďaka spolupatričnosti a dobrým vzťahom krásnym príkladom predvianočnej…

Ocenenie

Naše Centrum prijalo ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Všetkým našim kolegom Centra ďakujeme za skvelú prácu ktorú každodenne odvádzajú v prospech ohrozených detí…