Lienky fašiangujú

Keď Lienky fašiangujú, tvoria aj sa zabávajú….. Napriek podmienkam nezabúdame na uchovávanie tradícií. Pečenie šišiek, slaných slimákov na hostinu , príprava škrabošiek a výzdoba priestorov to všetko nám navodilo atmosféru sviatočnú a veselú. Dobrá hudba, masky a hostina na sviatočný víkend. Takto Lienky fašiangujú….

Ponuka na predaj kuchynského vybavenia

Centrum pre deti a rodiny  Dedina Mládeže, Brigádnická 1, 946 03  Dedina Mládeže Ponuka na predaj Centrum pre deti a rodiny  Dedina Mládeže  ponúka na odpredaj v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z.  o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prebytočný hnuteľný majetok štátu  a to:  P.č Inventárne číslo Druh majetku: Dátum nadobudnutia OC v Eur…