Naši nadaní

Dňa 5.11.2022 sa konal Motýlek s úsmevom 2022, XXV. ročník prehliadky tanca, spevu a dramatickej tvorby detí a mládeže s hendikepom v Kopřivniciach v Českej Rebublike, kde naše CDR reprezentovali deti s vystupovaním hudobného programu: Slovenské ľudové pesničky. Deti spievali s doprovodom svojich vychovávateľov na hudobných nástrojoch. Počas trojdňovej zahraničnej cesty si deti užívali bohatý…

Deň detí v CDR.

Dňa 18.6.2022 sa v CDR uskutočniľ veľkolepý Deň detí v spolupráci so zamestnancami skupiny Slniečka a vedúcou dobrovoľníkov Petrou Bodzionyovou, ktorá spolu s priateľmi pripravili úžasný celodenný program pre všetky deti v centre. Vďaka štedrým darom od sponzorov (viď. zoznam nižšie) a láskyplnou snahou dobrovoľníkov boli deti nadšené a šťastné v tento krásny slnečný deň.…

OZ DeDo obdarovalo deti z Centra

Naše občianske združenie DeDo zakúpilo pre deti zo skupín Delfínatá, Slniečka a Lienky bicykle a tricykle na podporu zdravého pohybu detí. Veľká radosť detí sa znásobila poobednou skúškou nových kolesových tátošov. Všetky deti vďaka daru mali možnosť naraz jazdiť a nacvičovali pravidlá jazdy. Slniečka si vďaka DeDo užívajú aj hudbu z rádií, nami zakúpenými pre…

LIENKY na výlete

Krásne počasie nám prialo, keď sa Lienky so svojimi vychovávateľmi vybrali do Malkia parku. Vedeli sme, že nás čakajú zvieratká, ale najväčším lákadlom bolo kŕmenie zvierat. Strávili sme s nimi krásne chvíle plné prekvapení. Všetky deti našli odvahu ponúknuť krmivo na dlani a zvieratá nás odmenili svojou prítomnosťou. Na záver sladká odmena v podobe zmrzliny…

Ďakujeme

SRDIEČKA dostali dar od primárky MUDr.Anny Hlavatej z metabolického oddelenia NÚDCH BA. Ona je ošetrujúcou lekárkou našich dievčat zo skupiny Srdiečka. Aj touto cestou sa poďakovala za vzornú starostlivosť o dievčatá. Toto poďakovanie patrí aj celému tímu CDR, ktorí deň čo deň prispievajú k tomu aby sa naše dievčatá cítili čo najlepšie v našom CDR.