Ponuka práce- špeciálny pedagóg v rámci Národného projektu

Naše Centrum hľadá do svojich radov kolegu na pozíciu špeciálny pedagóg v rámci Národného projektu do Hurbanova. Svoj záujem o spoluprácu zasielajte na mail: riaditel.DedinaMladeze@ded.gov.sk , alebo volajte : Mgr. Jaroslav Szabó , tel. č. 0905 314 165 Všetky informácie nájdete v linku dole.https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-deti-a-rodiny-dedina-mladeze/O4852107?search_id=4cebaad0-ce57-43ac-a521-b6e6996e5221

Ponuka práce- sociálny pracovník/pracovníčka v rámci Národného projektu

Hľadáme do nášho kolektívu sociálneho pracovníka na vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou, vykonávaním ambulantných a terénnych opatrení SPODaSK. Svoj záujem o spoluprácu zasielajte na mail: riaditel.DedinaMladeze@ded.gov.sk , alebo volajte : Mgr. Jaroslav Szabó , tel. č. 0905 314 165 Viac informácií nájdete na : https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-deti-a-rodiny-dedina-mladeze/O4852082?search_id=4cebaad0-ce57-43ac-a521-b6e6996e5221

Profesionálny náhradný rodič- ponuka práce

Samostatné poskytovanie komplexnej starostlivosti zodpovedajúce individuálnym potrebám detí, v domácom prostredí profesionálneho rodiča – zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom umiestnenia detí do profesionálnej rodiny je dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru ich samostatnosti a adekvátne vzdelanie. https://www.profesia.sk/praca/centrum-pre-deti-a-rodiny-dedina-mladeze/O4522185

Vychovávateľ

Do nášho Centra hľadáme vychovávateľa na špecializovanú skupinu. Jeho náplň práce bude: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do príslušného kariérového stupňa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Poskytovanie starostlivosti maloletým deťom a mladým dospelým na špecializovanej samostatne usporiadanej skupine v prostredí nášho centra. Práca je…

Hľadáme psychológa

Do nášho odborného týmu hľadáme psychológa. Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v záujme podpory duševného zdravia maloletých detí a mladých dospelých v CDR. V prostredí zariadenia poskytovanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej psychologickej činnosti pri práci prevažne s deťmi s kombinovaným postihnutím. Práca…