Vianočné Návraty

Daň 14.12.2022 zorganizovalo OZ DeDo pri našom Centre vianočné Návraty- stretnutie s našimi bývalými klientami na pôde nášho Centra. Po chutnom obede nám deti predviedli svoje nadanie – spev, ktorý napĺňa ich životy. Potom sme si ozdobili medovníčky- ich sladkú odmenu za trocha tvorivosti. Toto stretnutie bolo vďaka spolupatričnosti a dobrým vzťahom krásnym príkladom predvianočnej…

Naši nadaní

Dňa 5.11.2022 sa konal Motýlek s úsmevom 2022, XXV. ročník prehliadky tanca, spevu a dramatickej tvorby detí a mládeže s hendikepom v Kopřivniciach v Českej Rebublike, kde naše CDR reprezentovali deti s vystupovaním hudobného programu: Slovenské ľudové pesničky. Deti spievali s doprovodom svojich vychovávateľov na hudobných nástrojoch. Počas trojdňovej zahraničnej cesty si deti užívali bohatý…

Ocenenie

Naše Centrum prijalo ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Všetkým našim kolegom Centra ďakujeme za skvelú prácu ktorú každodenne odvádzajú v prospech ohrozených detí…

Deň detí v CDR.

Dňa 18.6.2022 sa v CDR uskutočniľ veľkolepý Deň detí v spolupráci so zamestnancami skupiny Slniečka a vedúcou dobrovoľníkov Petrou Bodzionyovou, ktorá spolu s priateľmi pripravili úžasný celodenný program pre všetky deti v centre. Vďaka štedrým darom od sponzorov (viď. zoznam nižšie) a láskyplnou snahou dobrovoľníkov boli deti nadšené a šťastné v tento krásny slnečný deň.…

OZ DeDo obdarovalo deti z Centra

Naše občianske združenie DeDo zakúpilo pre deti zo skupín Delfínatá, Slniečka a Lienky bicykle a tricykle na podporu zdravého pohybu detí. Veľká radosť detí sa znásobila poobednou skúškou nových kolesových tátošov. Všetky deti vďaka daru mali možnosť naraz jazdiť a nacvičovali pravidlá jazdy. Slniečka si vďaka DeDo užívajú aj hudbu z rádií, nami zakúpenými pre…