Naši nadaní

Dňa 5.11.2022 sa konal Motýlek s úsmevom 2022, XXV. ročník prehliadky tanca, spevu a dramatickej tvorby detí a mládeže s hendikepom v Kopřivniciach v Českej Rebublike, kde naše CDR reprezentovali deti s vystupovaním hudobného programu: Slovenské ľudové pesničky. Deti spievali s doprovodom svojich vychovávateľov na hudobných nástrojoch. Počas trojdňovej zahraničnej cesty si deti užívali bohatý…

Ocenenie

Naše Centrum prijalo ocenenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Všetkým našim kolegom Centra ďakujeme za skvelú prácu ktorú každodenne odvádzajú v prospech ohrozených detí…

Ďakujeme veriacim z Imeľa.

Ďakujeme obci Imeľ, jej veriacim a p.farárovi Mgr. Karol Schönwiesnerovi, za pozvanie na omšu v rámci ktorej požehnal úrodu. Deti boli účastné na omši aj tým, že boli pozvané miništrovať počas omše. Na konci bola úroda venovaná nášmu Centru. Vďaka štedrému daru sme obohatili stôl detí a ony odchádzali s krásnym zážitkom. Ďakujeme pekne za…

Hviezdičky.

Kolektív skupiny Hviezdičky vyčaril úsmev na tvárach detí z ich skupiny, keď ich v dňoch 18. a 28.6.2022 vzali na kúpaliská : Thermal Corvinus Veľký Meder a Thermál Nesvady. Pre viac fotiek navštívte našu FB stránku.

Deň detí v CDR.

Dňa 18.6.2022 sa v CDR uskutočniľ veľkolepý Deň detí v spolupráci so zamestnancami skupiny Slniečka a vedúcou dobrovoľníkov Petrou Bodzionyovou, ktorá spolu s priateľmi pripravili úžasný celodenný program pre všetky deti v centre. Vďaka štedrým darom od sponzorov (viď. zoznam nižšie) a láskyplnou snahou dobrovoľníkov boli deti nadšené a šťastné v tento krásny slnečný deň.…

OZ DeDo obdarovalo deti z Centra

Naše občianske združenie DeDo zakúpilo pre deti zo skupín Delfínatá, Slniečka a Lienky bicykle a tricykle na podporu zdravého pohybu detí. Veľká radosť detí sa znásobila poobednou skúškou nových kolesových tátošov. Všetky deti vďaka daru mali možnosť naraz jazdiť a nacvičovali pravidlá jazdy. Slniečka si vďaka DeDo užívajú aj hudbu z rádií, nami zakúpenými pre…

LIENKY na výlete

Krásne počasie nám prialo, keď sa Lienky so svojimi vychovávateľmi vybrali do Malkia parku. Vedeli sme, že nás čakajú zvieratká, ale najväčším lákadlom bolo kŕmenie zvierat. Strávili sme s nimi krásne chvíle plné prekvapení. Všetky deti našli odvahu ponúknuť krmivo na dlani a zvieratá nás odmenili svojou prítomnosťou. Na záver sladká odmena v podobe zmrzliny…