POĎAKOVANIE

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa viacerí ľudia, občianske združenia, firmy a spoločnosti rozhodli obdarovať naše deti v Centre. Zvolili si rôznu formu darčekov a pomoci: mikulášske balíčky s maškrtami, mikulášske balíčky špeciálne pre deti s ŤZP, spoločenské hry, výtvarný materiál, hračky, vankúšiky, drogériu – prípravky na osobnú hygienu a prostredia, dezinfekciu, jednorázové plienky, ošatenie a obuv pre rôzne vekové skupiny,…